Personopplysninger

Personopplysninger

Beskyttelse av personopplysninger

Hvitevareteknikk registrerer både personopplysninger som er gitt av deg i forbindelse med bestilling av service til dine hvitevarer eller kjøp av reservedeler gjennom telefon eller epost

HVITEVARETEKNIKK AS Brennaveien 4 – 1481 Hagan, er ansvarlig for personopplysninger.

Denne personvernpolicy beskriver vår håndtering og bruk av personopplysninger som er innsamlet

Personopplysninger er all informasjon som kan henføres til din person, som f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer m.m. Hvitevareteknikk kan samle inn personopplysninger om deg fra informasjon fra leverandører, fra brev, fra opplysninger gitt via telefon eller e-post

Informasjon som Hvitevareteknikk krever

1.  Innsyn

a. Hvitevareteknikk bruker den innsamlede informasjonen til å

       • opprette en forbindelse/kommunikasjon med deg

       • utføre Hvitevareteknikk sine plikter som følger av de avtaler som er inngått, samt

       • melde fra til deg om endringer i tjenesten

d. Innsamlet informasjon kan utleveres til

       • Hvitevareteknikk sine avtalepartnere, med hensikt å innfri forpliktelser,

       • domstoler og myndigheter, hvis det påkreves i følge lov eller beslutning fra myndighet,

       • domstol, med hensikt å anlegge eller bevare en rettssak, eller

       • myndigheter, med hensikt å hindre bedragerier eller annen ulovlig virksomhet.


I tilfelle Hvitevareteknikk sin virksomhet eller en del av den selges, kan dine personopplysninger leveres videre som en del av dette


2. Dine rettigheter

a.  Hvis du ønsker at Hvitevareteknikk avregistrerer dine personopplysninger ber vi deg sende en e-postmelding til post@hvitevareteknikk.no


Felles regler om innsamlede personopplysninger

1. Varighet for lagring av personopplysninger

Hvitevareteknikk lagrer dine personopplysninger så lenge det finnes et kundeforhold

2. Beskyttelse for innsamlede personopplysninger:

Beskyttelsen av dine personopplysninger som vi samler inn er viktig for Hvitevareteknikk. Hvitevareteknikk sørget for at dine personopplysninger er beskyttet i så stor utstrekning som mulig, bl.a. ved å begrense antallet personer som har fysisk tilgang til Hvitevareteknikk sine databaseservere, og ved passordkrav som beskytter mot ikke tillatt tilgang og bruk av personopplysningene.


 Kjølekurs

Hvitevareteknikk i samarbeid med Elektronikkbransjen og Serviceutvalget for alle leverandører, holder grunnleggende kurs i kjøleteknikk for bransjen, følg med på våre hjemmesider for datoer og påmelding.


Trykk "kjølekurs" i menyen på toppen for å lese mer.

Etter endt kurs skal deltageren kunne:

Beskrive virkemåte av et kjøleanlegg.


Utføre korrekt feilsøking


gjøre inngrep og utskifting av komponenter i kjøleanlegget.


Kjølekurset krever ingen forhåndskunnskaper i faget!